MBE Privacy Policy

Doelstelling, toewijzing en communicatie van gegevens

Het bedrijf MBE Nederland is de persoonlijke gegevenscontroller en informeert de klant dat dergelijke gegevens die door hem worden verstrekt, kunnen worden gebruikt voor:
1. Zorg voor registratie op de website www.mailboxesetc.nl (hierna de “Website”);
2. Verstrek informatie, voer orders uit, lever producten af ​​en bied de diensten aan die de Klant via de Website vereist, evenals verwerk betalingen, beheer potentiële klachten en communiceer met de klant over het bovenstaande;
3. Statistische enquêtes en interactieve zakelijke communicatie uitvoeren door middel van het verzenden van sms, e-mails (ook via DEM en nieuwsbrieven), faxen, plaatsen van telefoongesprekken, zelfs zonder tussenkomst van een operator, met betrekking tot producten en / of diensten aangeboden door de Data Controller;
4. Statistische enquêtes en interactieve zakelijke communicatie uitvoeren door middel van het verzenden van sms, e-mails (ook via DEM en nieuwsbrieven), faxen, plaatsen van telefoongesprekken, zelfs zonder tussenkomst van een operator, met betrekking tot producten en / of diensten aangeboden door een dochteronderneming of aanverwante bedrijven zoals DireFareStampare Srl, Buy-Me Srl en MBE Worldwide SpA of door het MBE Centers ‘Network in Nederland of zelfs door externe bedrijven die van tijd tot tijd zakelijke partnerschapsovereenkomsten en / of initiatieven, campagnes en gezamenlijke projecten kunnen ontwikkelen met betrekking tot bedrijven die verbonden zijn met de Datacontroller .
De verstrekte gegevens voor de doeleinden vermeld in de punten a. en B. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract met betrekking tot de levering van diensten die de klant via de website en ook door zakelijke partners (dwz logistieke operaties, betalingen, enz.) vereist, of om de gevraagde informatie te verstrekken en geen toestemming vereisen van de Klant zelf ingevolge artikel 24 lid 1 brief. b van wetsdecreet 196/2003. Het indienen van persoonlijke gegevens namens de Klant voor de doeleinden gespecificeerd onder a. en B. om de gevraagde services te ontvangen is verplicht. Het gedeeltelijke of onjuiste gebrek aan indiening voor de doeleinden geïdentificeerd onder a. en B. kan het onmogelijk maken om de gevraagde diensten en / of informatie aan de klant te leveren. De gegevens die worden verstrekt voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de punten c. en d. vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de klant op grond van de artikelen 23 en 130 van wetsbesluit nr. 196/03. Toestemming voor dit doel is facultatief en het gedeeltelijke of foute gebrek aan indiening kan leiden tot het onvermogen om de activiteiten uit te voeren die worden genoemd in de bovenstaande punten c. en d.

Verwerkingsmethode

De verwerking zal worden uitgevoerd met behulp van zowel automatische instrumenten als op papier om de gegevens zelf te verzamelen, raadplegen, opslaan, beheren, extraheren en verzenden.
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gebruikt de voor de verwerking verantwoordelijke aangewezen gegevensverwerkers die worden gedetecteerd binnen technische, commerciële en administratieve referentiegebieden. Bepaalde technische, organisatorische of managementverwerkingsactiviteiten, nauw verwant en in functie van de door de klant vereiste levering van diensten, worden uitgevoerd door externe bedrijven en / of dochterondernemingen of deelnemingen.

Na de voorwaarde van voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de klant, kan de verantwoordelijke ook persoonlijke gegevens van de klant delen en openbaar maken, zelfs met behulp van elektronische en geautomatiseerde hulpmiddelen van alle soorten, aan derde gekwalificeerde partijen, om informatie te verstrekken gerelateerd aan promoties en speciale aanbiedingen, marketingcommunicatie uitvoeren en reclame- en commercieel materiaal verzenden met gebruikmaking van het telefoonkanaal, sms, mms, video, e-mails, papieren post, fax of elk ander communicatiemiddel dat is toegestaan ​​volgens de stand van de techniek, in het bijzonder met betrekking tot producten en diensten van externe dienstverleners en / of de zakenpartners van de gegevensbeheerder, die het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking op zich nemen, met alle daarmee verband houdende verplichtingen en aansprakelijkheden van de wet, onafhankelijk en uitsluitend met betrekking tot de verwerking van deze gegevens werden namens hen beheerd en in hun belang.

Cookies

De Data Controller specificeert ook dat het gebruik kan maken van “cookies” (dwz tekstbestanden die op de harde schijf van de Klant worden verzonden en opgeslagen om vervolgens opnieuw te worden verzonden tijdens het volgende bezoek van dezelfde), of andere soortgelijke hulpmiddelen om het gebruik van de door de Klant zelf, evenals de verzameling van informatie door de Klant, de navigatie van de Website en de keuzes en voorkeuren uitgedrukt op producten. Hierdoor kan de gegevensbeheerder profielen van klanten maken met behulp van de verzamelde gegevens, die vervolgens de verzending van gerichte en gepersonaliseerde advertenties mogelijk maken. De klant kan de verleende autorisatie te allen tijde intrekken en zich verzetten tegen het gebruik van cookies door de juiste instellingen in zijn internetbrowser te selecteren. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies, lees de openbaarmaking van de cookies.

Rechten van klanten

De Klant heeft het recht om een ​​bevestiging van het bestaan ​​van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen en kan op elk moment de rechten uitoefenen op grond van artikel 7 van Wetgevingsdecreet nr. 196/2003 op de wijze die wordt geboden door de artikelen 8 en volgende van hetzelfde wetsdecreet. en in het bijzonder heeft de klant het recht om:
1. de bron van de persoonsgegevens en de doeleinden en methoden die voor de verwerking ervan worden gebruikt;
2. de toegepaste logica als de verwerking ervan wordt uitgevoerd met behulp van elektronische hulpmiddelen;
3. het bijwerken, rectificeren en integreren van gegevens;
4. de annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkeren van gegevens die in overtreding met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens die bewaren niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt;
5. de bevestiging dat de actualisering, rechtzetting, integratie, annulering, transformatie in anonieme vorm of de blokkering zijn bekendgemaakt, ook met betrekking tot hun inhoud, aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt of verspreid, behalve in gevallen waarin dit aantoont onmogelijk of het gaat om het gebruik van onevenredige inspanningen met betrekking tot het recht om beschermd te worden;
6. de onderwerpen of categorieën van dezelfde personen aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die ervan op de hoogte kunnen worden gebracht dat de gegevensverwerker of de persoon die voor de verwerking verantwoordelijk is, en de omvang van de verspreiding van dergelijke gegevens.

De klant heeft ook het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken:
1. om legitieme redenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Klant, ook al zijn deze relevant voor inzameldoeleinden;
2. voor de verwerking van persoonsgegevens gericht op het verzenden van reclamemateriaal of voor directe verkoopdoeleinden of voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële communicatie.

Rechten van de gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder kan actie ondernemen tegen gegevens en andere informatie over de klant wanneer te goeder trouw wordt aangenomen dat dergelijke activiteiten noodzakelijk kunnen zijn voor:
1. Bescherm zijn belangen en / of derde partijen ‘;
2. Conform wettelijke vereisten of acties die worden ondernomen namens een bevoegde autoriteit;
3. Ondersteuning van de relevante politieautoriteiten bij het onderdrukken van illegale activiteiten die op internet plaatsvinden door een of meerdere gebruikers, maar niet noodzakelijk in het gebruik van diensten en / of waarbij het gebruik van diensten op enigerlei wijze behulpzaam is geweest om elk soort misdaad plegen;
4. Om zijn rechten te doen gelden op elke plaats, status, graad en tegen iemand;
5. Verdedig tegen geschillen van derden die beweren dat een actie en / of omissie namens de gebruiker en op enigerlei wijze, door middel van de diensten en / of vervolgens door het gebruik van diensten, hun rechten schendt.

In elk geval kan de verantwoordelijke voor de verwerking de door de klant verstrekte gegevens communiceren aan openbare en / of particuliere entiteiten die toegang hebben tot de gegevens in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, voorschriften of de EU-wetgeving.

Door deze openbaarmaking te bekijken, geeft de klant toestemming voor de verwerking en communicatie van persoonlijke gegevens voor de doeleinden en op de manier zoals hierboven beschreven. Deze toestemming wordt geregistreerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en kan op elk moment door de klant worden ingetrokken.

Open chat
💬 Need help?
Hello 👋
Can we help you?